تعیین سطح

تعیین سطح زبان انگلیسی، به عنوان اولین قدم جهت يادگيري زبان، الزامی است. آزمون تعیین سطح زبان، سطح تقریبی مهارت انگلیسی شما را نشان میدهد. با استفاده از نتیجه این آزمون، میتوانید برای شرکت در کلاسهای مختلف متناسب با توانایی زبان انگلیسی خود اقدام کنید.

برخی افراد عقیده دارند که آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی به دردشان نمی خورد؛ چرا که چیزی از زبان نمی دانند و قطعا لازم است از ترم یک شروع کنند.

اما این تفکر اشتباهی است چرا که هر چقدر هم که زبان ندانید قطعا سال ها در مدرسه و يا دانشگاه زبان گذرانده اید و همان دایره لغت خیلی محدود هم به شما کمک خواهد کرد.

 

سیستم CEFR چیست؟

در گذشته، برای تعیین سطح زبان انگلیسی زبانآموزان از سه واژه کلی مبتدی، متوسط و پیشرفته استفاده میشد. اما مشکل استفاده از چنین لغاتی این بود که تعریف مشخصی برای آنها وجود نداشت به عبارت دیگر، یک آزمونگر ممکن بود شما را متوسط ارزیابی کند و آزمونگری دیگر پیشرفته! برای حل این مشکل و داشتن یک پایه و اساس علمیتر، استاندارد CEFR برای اولین بار در سال 2001 معرفی شد. در سیستم CEFR، برای توصیف سطح زبانآموز از واژههای تخصصی با تعریف مشخصی استفاده میشود: زبانآموز پایه (A) یا Basic، مستقل (B) یا Independent و ماهر (C) یا Proficient هر کدام از این مراحل هم، در دو سطح یک و دو تعریف میشوند، که مجموعا شش سطح A1، A2 ، B1، B2، C1و C2 میشود.

زبانآموزی که در این سطح قرار داشته باشد، میتواند از جملات ساده روزمره استفاده کند و آنها را درک کند. یک فرد با مهارت A1 باید بتواند خودش را معرفی کند، شغل، محل زندگی و افرادی که میشناسد را نام ببرد و چنین سئوالاتی را از طرف مقابل نیز بپرسد. در سطح A1، زبانآموز میتواند گفتوگوهای ساده را هم متوجه شود.

در این سطح زبانآموز میتواند گفتوگوهای ساده مربوط به سوابق خود و دیگران نظیر شغل قبلی، محل به دنیا آمدن، روتینهای روزمره یا محیط اطراف (مثل آب و هوا) را متوجه شود و درمورد چیزهایی که برای او مهم هستند، مثل غذا یا ورزش مورد علاقه خود، حرف بزند و آنها را با عبارت ساده توصیف کند. در این سطح زبانآموز این توانایی را دارد که از دیگران تقاضا کند تا مفاهیم را با عبارات سادهتر برای او بیان کنند.

در این سطح زبانآموز در یادگیری زبان و کاربردهای روزمره زبان در حال مستقل شدن است، هنگام سفر مشکلی نخواهد داشت و میتواند جملاتی که مربوط به کار، درس و تفریح میشوند را متوجه شود، اما فقط در صورتی که این جملات به طور واضح، به طور مثال بدون استفاده از ساختارهایی مثل استعاره، کنایه یا اصطلاحات خاص، بیان شوند. شخصی که تا حد B1 به یک زبان مسلط باشد میتواند به طور کلی از پس موقعیتهای جدید رایجی که در آنها باید از زبان استفاده کند بربیاید، اما در شرایط آشنا و تکراری مهارت مکالمه خوبی از خود به نمایش خواهد گذاشت. بهعلاوه هنگام مکالمه، او میتواند درمورد تجربههای خود، برنامهها و آرزوهایش برای آینده هم صحبت کند.

اگر در آزمون تعیین سطح زبان، زبانآموزان در این سطح قرار گیرند باید بتوانند معنا و منظور کلی هر نوع متن تخصصی یا دشواری که پر از اصطلاحات فنی باشد را درک کنند، همچنین باید بتوانند در شرایط جدید با یک فرد بومی از زبان مورد نظر (بدون اینکه طرفین مکالمه، احساس تحت فشار بودن داشته باشند) صحبت کنند. از نظر نوشتاری یک زبانآموز در سطح چهارم استاندارد CERF میتواند درمورد یک موضوع، متنی دارای پیوستگی بنویسد و به طور صحیح مزایا و یا معایب، یا استدلالهای مختلف مربوط به آن را تحلیل کند.

زبانآموزانی که به سطح بالای زبان C1 رسیده باشند، میتوانند از زبان برای مقاصد تخصصی خودشان در دانشگاه و محل کار به طور موثری استفاده کنند و در گفتوگوها نیز به موضوعات مختلف بپردازند. در این سطح پیشرفته از یادگیری زبان، یک فرد میتواند معانی غیرمستقیم، حرفهای چندپهلو و کنایهها را هم درک کند. مهارت نوشتاری یک فرد در سطح C2 در حدی است که بتواند اشتباهات گرامری و ساختارهای ضعیف را به خوبی تشخیص بدهد و مرتکب چنین اشتباهاتی نشود.

در آخرین سطح تسلط بر زبان، فرد میتواند مانند همه افرادی که به آن زبان صحبت میکنند متوجه گفتوگوها شود و همچنین همه کتابهایی که به این زبان نوشته شدهاند را بخواند، و به خوبی هر ایدهای که در ذهن دارد را به زبان مورد نظر روی کاغذ بیاورد. کسی که در سطح C2 قرار دارد میتواند ایدههایی که میشنود یا درک میکند را خلاصه کند و با عباراتی دیگر بنویسد، و هنگام مکالمه برای بیان هر منظوری که دارد کلمات دقیق را پیدا و به آسانی و روانی از آنها استفاده کند.

برای تعیین سطح شدن لطفا فرم زیر را پر کنید.

Item added to cart.
0 items - $0.00